Det Norske byggfaget rommer både stolthet og tradisjoner.

Land og Strand as er en entreprenørforretning som har evne

og vilje til å bringe historien videre.

 

Land og Strand ble opprinnelig startet som en tømrerbedrift,

men fremstår i dag som en ingeniørforretning. Vi er overbevist

om at når ting først skal gjøres, skal det gjøres skikkelig,

og at Norske håndverkstradisjoner er verdt å ta vare på.

Vi har faglig pondus og evne til helhetlig tenking.

Vi er pliktoppfyllende, løsningsorienterte og disiplinerte.

Kontakt oss gjerne på:

Telefon:         +47 957 60 098 (Egil Strand, daglig leder)

E-post:           post@landogstrand.no

Internett:      www.landogstrand.no

 

Land og Strand as – Med blikk for detaljer

Organisasjonsnummer: 991 440 828